Hrvatski        English        Deutch
Kazalište i galerija

Hrvatski Dom Vukovar (gradsko kazalište) javna je ustanova u kulturi koja tijekom godine organizira brojna kulturna događanja kao što su  predstave, koncerti  i izložbe. Program događanja možete naći na internetskoj stranici www.hrvatskidomvukovar.hr

 

Gradnja ove, arhitektonski neobične, izdužene zgrade Hrvatskog doma dovršena je 1922. godine. Zgrada je građena prema projektu poznatog arhitekta A. Feudenreicha, a locirana je na obali Dunava, u neposrednoj blizini Dvorca Eltz.

Hrvatski dom Vukovar
J.J.Strossmayera 20
32000 Vukovar
tel: 032 450 697

fax: 032 443 163

e-mail: hrvatski.dom.vukovar@vu.t-com.hr
web: www.hrvatskidomvukovar.hr

Galerija Oranžerija (Gradski muzej Vukovar) izgrađena je u sklopu kompleksa dvorca Eltz, prvotno namjenski građena kao zimski vrt. Danas je u tom prostoru smještena muzejska galerija koja svojim djelovanjem predstavlja izložbeni salon za povremene likovne i muzejske izložbe.

 

Hrvatski dom Vukovar
Hrvatski dom Vukovar
Hrvatski dom Vukovar
Hrvatski dom Vukovar
Hrvatski dom Vukovar
Hrvatski dom Vukovar
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija
Galerija Oranžerija